จากความตั้งใจของคนที่รักในงานศิลป์ทางด้านภาพและเสียง และความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า

Final Mix จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการบันทึกเสียงด้วยระบบ Digital Pro Tools System
โดยบุคลากรมืออาชีพตัวจริง เพื่อให้ผลงานของท่านมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


Gallery >> ดูทั้งหมด
Sample >> ดูทั้งหมด